1. คลิกปุ่ม Register

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

● Username ชื่อผู้ใช้ระบบ
● Password รหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ
● Confirm Password ยืนยันรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ ซึ่งจะต้องตรงกับ Password
● First Name ชื่อ
● Last Name นามสกุล
● Select your Brokers โบรกเกอร์ที่ใช้บริการ
● Mobile เบอร์โทรศัพท์
● Select your Province จังหวัดที่อยู่
● Email อีเมล์
● ผลิตภัณฑ์ของ Aspen ที่ใช้งานอยู่
● หัวข้อที่สนใจสำหรับการอบรม

3. คลิกปุ่ม Create an account เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

4. หากลงทะเบียนสำเร็จ จะปรากฎข้อความ "Welcome! Username"
หากลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะปรากฎข้อความแสดงข้อผิดพลาด
This email (email) used to register will not be able to use this mail.
อีเมล์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากถูกใช้สมัครไปแล้ว

1. คลิกปุ่ม Login

2. พิมพ์ Username ในช่อง Username

3. พิมพ์ Password ในช่อง Password

4. คลิกปุ่ม LOGIN หากเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะปรากฎข้อความ “Welcome! Username”

หากเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ จะปรากฎข้อความแสดงข้อผิดพลาด ได้แก่

● Login failed the password do not match.
เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านไม่ตรงกัน

● Unable to login Because (username) active system, Please logout from other devices or wait (number) min.
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากมีผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้ระบบ) อยู่ตอนนี้ กรุณารอ (ตัวเลข) นาที

● Login failed (username) cannot access.
(ชื่อผู้ใช้ระบบ) ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

1. หลังจาก Signin / การเข้าสู่ระบบ เรียบร้อย คลิกไปที่คอร์สที่คุณต้องการรับชม, และคลิกที่ Enter Access Code / กรุณาใส่โค้ดสำหรับเข้าชม


2. ระบบจะแสดงช่องสำหรับใส่โค้ด
2.1 กรณีที่คุณยังไม่มี Access Code คลิกที่ Request Access Code เพื่อคุณจะได้ Access Code
2.2. กรณีที่คุณมี Access Code นำโค้ดที่คุณมีกรอกลงไปในช่อง Access Code
2.3. คลิกที่ Confirm Access Code

2.4. Alert / การแจ้งเตือน
2.4.1. Access code is success. Thank you. / ยืนยันรหัสเข้ารับชมสำเร็จ
2.4.2. Access code (code) can not working!! Please try again. / ไม่สามารถใช้รหัสรับชมได้กรุณาลองอีกครั้ง


3. การตรวจสอบว่าใส่รหัสเข้ารับชมถูกต้อง ระบบขึ้นข้อความแจ้งว่า Access code success

g. Live Streaming / การรับชมออนไลน์

h. Status / สถาณะ
Login / Register / กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน

Enter Access Code / กรุณาใส่โค้ดสำหรับเข้าชม
1. Click for enter access code / คลิกเพื่อใส่โค้ดสำหรับเข้าชม
2. Confirm access code / ยืนยันโค้ดสำหรับเข้าชม

Access code success / ใส่โค้ดสำหรับเข้าชมเรียบร้อย

Live Now / ขนาดนี้กำลังถ่ายทอดสด

Live streaming will start / กำลังจะเริ่มถ่ายทอดสด

Thank you for watching.. / ขอบคุณสำหรับการรับชม

Can not access livestream. / ไม่สามารถเข้าชมถ่ายทอดสดได้

กรณีเกิดปัญหาไม่สามารถรับชมได้ ?

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ว่ามีการเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
2. ตรวจสอบความเร็วของ Internet ว่าถึง 1 เมกกะไบต์ หรือไม่ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.speedtest.net/ แล้วรอประมาณ 1 - 3 นาที จะแสดงผลเหมือนภาพตามด้านล่าง


จากนั้นให้สังเกตตรงที่ DOWNLOAD SPEED ท่านจะมีปัญหาในการรับชมหาก DOWNLOAD SPEED ต่ำกว่า 1 Mbps ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายระบบ Internet ที่ท่านใช้บริการอยู่

ภาพกระตุก เสียงหาย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง ?

ตรวสอบความเร็ว Internet ของท่านว่าถึง 1 เมกกะไบต์ หรือไม่ หากไม่ถึงให้ปรับคุณภาพของวีดีโอลงเหลือ 240p ตามภาพด้านล่าง

1. คุณสามารถติดตั้ง flash player ได้ด้วยตัวเอง โดยคลิกที่ https://get2.adobe.com/flashplayer/

2. คลิกที่ปุ่ม “Install Now” และจากนั้นให้รอสักครู่ คุณจะได้รับไฟล์สำหรับการติดตั้ง flash player ใน คอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้รับไฟล์ใด ๆ คุณสามารถคลิกที่ตัวอักษรสีฟ้า “click here” และทำตามขั้นตอนดังกล่าว3. ไปที่ โฟรเดอร์ที่เก็บไฟล์ดาว์นโหลดของคุณ และดับเบิ้ลคลิกที่ ไฟล์สำหรับติดตั้ง Flash player จากนั้นให้คลิกปุ่ม “OK” และรอการติดตั้ง Flash player สักครู่4. เมื่อคลิกที่ ปุ่ม “Finish” ระบบจะพาคุณไปยังหน้าเว็บ “Thank you and enjoy Adobe Flash Player.” หลังจากนั้น คุณจะสามารถรับชมวีดีโอถ่ายทอดทาง thailivestream ได้แล้วค่ะ

เพื่ออรรถรสในการรับชม เราขอแนะนำให้คุณใช้ google chorme โดยคุณสามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html

Back to top